Ashwin K
Ashwin K

Ashwin K

Going to a T30 School, Received an A in Every Math Class, Calc AB/BC/Statistics

Los Angeles, CA

Going to a T30 School, Received an A in Every Math Class, Calc AB/BC/Statistics

Los Angeles, CA

Ashwin K
Ashwin K

Ashwin K

Going to a T30 School, Received an A in Every Math Class, Calc AB/BC/Statistics

Los Angeles, CA

Going to a T30 School, Received an A in Every Math Class, Calc AB/BC/Statistics

Los Angeles, CA